Grupa V – Misiaki

 

” Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać.”

Walt Disney

 

Nauczycielki:

mgr Katarzyna Koźmin

mgr Ewelina Warzecha

Pani Woźna:

Karolina Urbańczyk

Język angielski:

mgr Ewa Wojtaczka

Religia:

mgr Darwina Matuszczak

 

————————————————————————————————————-

 

Tematyka realizowana w grudniu:

 1. Chcę być świętym Mikołajem
 2. Dokarmiamy ptaki
 3. Pada śnieg
 4. Święta tuż, tuż

 

Kompetencje osiągnięte przez dziecko:

 • zna znak graficzny litery  „r”, „R”, „s”, „S”, ”m”, „M”;
 • dokonuje analizy słuchowej wyrazu raki;
 • wie, że „r”, „s”, „m”  jest spółgłoską;
 • odnajduje w wyrazach literę r, s,  m ;
 • pisze precyzyjnie literę r, R, s, S, m, M;
 • zna znak graficzny cyfry 6, 7;
 • wykonuje poprawnie ćwiczenia z cyfrą 6, 7, pisze je po śladzie i samodzielnie;
 • przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • odpowiada na pytania;
 • zna sposoby pomocy innym;
 • układa zdanie do obrazka;
 • liczy słowa w zadaniach;
 • z uwaga słucha opowiadania;
 • stara się dokarmiać ptaki zimą;
 • powtarza dźwięki w zabawie;
 • gra na instrumentach perkusyjnych;
 • wygrywa podany rytm;
 • wie, jak ważne jest przebywanie na świeżym powietrzu;
 • posługuje się określeniami: na, pod, za , obok, z prawej strony, z lewej strony;
 • dodaje i odejmuje na konkretach;
 • pomaga ptakom w czasie zimy;
 • posługuje się określeniami czasu;
 • wypowiada się na temat cech charakterystycznych dla zimy;
 • zna i wymienia właściwości śniegu;
 • interesuje się zjawiskami przyrodniczymi;
 • w wypowiedziach odwołuje się do własnych przeżyć;
 • zna tradycję świąt Bożego Narodzenia;
 • śpiewa kolędy, ubiera choinkę;
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne płaskie.

 

—————————————————————————————————

Tydzień atrakcji w grupie V

 1. PONIEDZIAŁEK:         Zabawy Darami Froebla
 2. WTOREK:                       Samodzielne przygotowanie posiłków
 3. ŚRODA:                          Środowe prace w ogrodzie
 4. CZWARTEK:              Czwartkowy poranek filmowy
 5. PIĄTEK:                      Tuptusiowe piątki