Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024:
Przewodnicząca – Pani Katarzyna Żak
Sekretarz – Pani Iwona Urbańczyk
Skarbnik – Pani Justyna Stanowska


Numer konta bankowego Rady Rodziców: 39 1240 4230 1111 0011 3034 3126 


Kontakt mailowy: radarodzicowps9@gmail.com