Opłaty

Pobyt w godzinach realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego ( 5 godzin ) jest bezpłatny. Koszt pobytu za każdą dodatkową godzinę wynosi 1,30 zł.

Dzienna stawka żywieniowa 8 zł.