Rozkład dnia w przedszkolu

6.00 – 8.00              

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dowolne, tematyczne, badawcze, konstrukcyjne, plastyczne, ruchowe.

8.00 – 8.15                

Przygotowanie do śniadania. Czynności pielęgnacyjno – higieniczne.

8.15 – 8.30                

Spożywanie posiłku: ŚNIADANIE (grupy: I – V)

8.30 – 8.45               

Czynności pielęgnacyjno - higieniczne. Przygotowanie do zajęć.

8.45 – 9.45

Sytuacje edukacyjne będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.

9.45 – 10.00

Zabawy swobodne dzieci.

10.00 – 10.15

Spożywanie posiłku: II ŚNIADANIE (grupy: I – V)

10.15 – 11.00           

Zabawy i gry ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje przyrodnicze i badawcze, zabawy konstrukcyjne i zabawy w ogrodzie.

11.00 – 11.10           

Czynności pielęgnacyjno – higieniczne przed obiadem.

11.10 – 11.40         

Spożywanie posiłku: OBIAD (grupy: I – V)

11.40 – 12.00          

Przygotowanie do poobiednej drzemki (grupy: I, II, III)

Przygotowanie do odpoczynku - relaksacji (grupy: IV, V)

12.00 – 13.30         

Poobiedni odpoczynek – drzemka (grupy: I, II, III)

12.00 – 12.20         

Poobiedni odpoczynek – relaksacja (grupy: IV, V)

12.20 – 14.00

Zajęcia popołudniowe. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne dzieci. Czynności pielęgnacyjno – higieniczne przed podwieczorkiem. (grupy: IV, V)

13.30 – 14.00        

Doskonalenie czynności samoobsługowych przy ubieraniu się i przygotowywanie się do podwieczorku (grupy: I, II, III)

14.00 – 14.15

Spożywanie posiłku: PODWIECZOREK (grupy: I – V)

14.15 – 17.00          

Swobodne zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, prace plastyczne, kolorowanki. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

*Podstawa programowa jest realizowana podczas pobytu dziecka w przedszkolu.