Dyżur wakacyjny 2024 - rekrutacja
Dyżur wakacyjny dla dzieci

Przyjęcie  na dyżur wakacyjny obejmuje dzieci uczęszczające do Przedszkoli Samorządowych / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.

Wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny można składać w terminie od 03.06.2024 r. do 07.06.2024 r. w wybranej placówce.

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wymaga złożenia poniższych DOKUMENTÓW ( do pobrania na stronie internetowej wybranej placówki):

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego na dyżur wakacyjny  
  2. Oświadczeń w celu przyjęcia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego na dyżur wakacyjny

Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach / oddziałach przedszkolnych w szkole odbywa się zgodnie ze statutem i możliwościami organizacyjnymi przedszkola / szkoły. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola / oddziałów przedszkolnych zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci. Żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług cateringowych zawartej pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka a obecnym dostawcą żywienia.

O przyjęciu / nie przyjęciu dziecka do przedszkola / szkoły  na dyżur wakacyjny zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora drogą mailową lub telefonicznie.

DYŻURY PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W 2024

L.p.

DYŻUR

Nazwa placówki

 

01.07. -19.07.2024 r.

Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Chrzanowie

 

Przedszkole Samorządowe Nr 9 im. Jana Brzechwy w Chrzanowie

 

Przedszkole Samorządowe im św. Franciszka – patrona ekologów w Balinie

 

oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

 

oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie

 

22.07. - 09.08.2024 r.

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie

 

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Chrzanowie

 

Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Chrzanowie

 

12.08. - 30.08.2024 r.

Przedszkole Samorządowe Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie

 

Przedszkole Samorządowe Nr 11 z Oddziałem Specjalnym w Chrzanowie

 

Przedszkole Samorządowe w Płazie

 

oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie

 

oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW
DOTYCZĄCA REKRUTACJI DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY w roku 2024 w PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 9 IM. JANA BRZECHWY  W CHRZANOWIE

W dniach od  01.07.2024 r. do 19.07.2024 r. Przedszkole Samorządowe Nr 9 Im. Jana Brzechwy w Chrzanowie będzie pełniło dyżur wakacyjny.

Rekrutacja na dyżur wakacyjny obejmuje wyłącznie dzieci uczęszczające do Przedszkoli Samorządowych / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.

Wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny należy składać w terminie od 03.06.2024r. do 07.06.2024r. do godz. 14:00 w placówkach, które będą pełniły dyżur.

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wymaga złożenia poniższych DOKUMENTÓW ( do pobrania ):

  1.  Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny
  2.  Oświadczeń w celu przyjęcia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny (załącznik do wniosku)

Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach odbywa się zgodnie ze statutem i możliwościami organizacyjnymi przedszkola. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31.03.2022 r. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyrektor placówki może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie placówki . Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

O ostatecznej decyzji przyjęcia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 14.06.2024 r. drogą mailową lub telefonicznie.


                                                                                                             Dyrektor Przedszkola