Grupa V - Kaczuszki
“Dzieci uczą się o wiele więcej, obserwując nas niż słuchając.”

Pino Pellegrino

 

Godziny pracy oddziału:  7.00 - 16.30

Nauczycielki: 

 • mgr Agnieszka Halska
 • mgr Barbara Jagiełło-Szczygieł

Pani woźna: 

 • Dorota Jakubowska

Język angielski:

 •  mgr Ewa Wojtaczka

Religia:

 •  mgr Darwina Matuszczak

Programy realizowane w grupie:

 • Program Wychowania Przedszkolnego "Między nami Emotkami - poznajemy świat emocji"; Dorota Kossakowska, Wydawnictwo Edukacyjne Podręcznikarnia
 • Ministerialny Program Nauczania Języka Angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych; Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa. Piotrowska
 • "Dar Zabawy" Program Wychowania Przedszkolnego; Barbara Bilewicz-Kuźnia, Sylwia Kustosz, Katarzyna Małek; Wydawnictwo Froebel.pl
 • "Program nauczania religii "Spotkania Dzieci Bożych"; Jerzy Snopek, Dariusz Kurpiński; Wydawnictwo Jedność


Tematyka realizowana w maju:

 1. Polska to mój dom
 2. Książki - nasi przyjaciele
 3. Majowa łąka
 4. Moja rodzina

Kompetencje osiągnięte przez dziecko:

 • przypomni i utrwali polskie symbole narodowe;
 • ukształtuje postawę patriotyczną oraz szacunek dla symboli narodowych;
 • utrwali znajomość własnego adresu – miasto, ulica, numer domu;
 • rozwinie poczucie więzi z „małą ojczyzną”;
 • rozwinie zainteresowania czytelnicze;
 • pozna pracę bibliotekarza;
 • rozwinie słuch fonematyczny;
 • pozna historię papieru i właściwości;
 • utworzy wyraz w liczbie mnogiej;
 • zaprojektuje okładkę do książki;
 • nazwie kolory podstawowe i pochodne;
 • zapozna się z cyklem rozwoju motyla;
 • ustali wynik dodawania i odejmowania;
 • ukształtuje poczucie więzi emocjonalnej ze swoją rodziną;
 • wyrobi umiejętność okazywania najbliższym uczuć szacunku i miłości;
 • uwrażliwi się na potrzeby i emocje innych;
 • doskonali umiejętności: słuchania, wypowiadania się o własnej rodzinie;
 • rozwinie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.

Tematy realizowane w maju na zajęciach z języka angielskiego:

 1. Kalendarz: January, February, March, April, May.  Dni tygodnia – powtórzenie.
 2. Pogoda – dialogi: What’s the weather like today? It’s hot. It’s sunny.
 3. Firefighters Dzień Strażaka. Piosenka: Firefighter, firefighter, where are you?
 4. Jobs. Zawody: firefighter, teacher, police oficer, nurse, footballer, builder, chef, farmer, shop assistant, soldier.
 5. Piknik.
 6. Means of transport – słownictwo: car, bus, lorry, bicycle, boat, train, plane, ship. What can you see? How many cars can you see?
 7. Happy Mother’s Day. Dzień Matki. Nauka piosenki.
 8. Piosenki: We’re going on a picnic, It’s a big bus, Let’s be planes, Means of transport, The wheels on the bus go round and round, Counting transportation, Happy Mother’s Day, Daddy is his name, I love my family.

Tematy realizowane w maju na zajęciach z religii:

 1. W maju oddajemy cześć Matce Bożej.
 2. Maryja jest naszą Matką.
 3. Pan Jezus wstępuje do nieba.
 4. Duch Święty przychodzi do nas że swoimi darami.
 5. Pan Jezus uczy nas prosić o to co dobre.
 6. Wyrażam miłość do naszej mamy.

 

Propozycje działań w roku szkolnym 2023/2024:

WRZESIEŃ 

 • 8.09 - Zebranie z rodzicami    
 • 15.09 - Dzień kropki    
 • 20.09 - Dzień Przedszkolaka  
 • 22.09 - Pierwszy Dzień Jesieni    
 • 26.09 - Urodziny  
 • 30.09 - Dzień Chłopaka    

PAŹDZIERNIK    

 • 4.10 - Udział w akcji-Sprzątamy dla Polski  
 • 10.10 - Piknik rodzinny    
 • 12.10 - Dzień Edukacji Narodowej-występ w Urzędzie Stanu Cywilnego  
 • 13.10 - Udział w programie- „Czysta Polska”    
 • 20.10 - Światowy Dzień Owoców i Warzyw    
 • 26.10 - Urodziny
 • 31.10 - Dzień Dyni  
 • Zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej   

LISTOPAD    

 • 09.11 - Dzień Jeża    
 • 10.11 - Narodowe Święto Niepodległości    
 • 23.11 - Dzień Pluszowego Misia    
 • 30.11 - Urodziny    
 • Podsumowanie pór roku  
 • Zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
 • Rodzinne czytanie

GRUDZIEŃ    

 • 4.12 - Dzień Górnika    
 • 6.12 - Mikołajki    
 • 21.12 - Urodziny    
 • Jasełka - występ dla rodziców  
 • Wigilia pzredszkolna
 • Rodzinne czytanie

STYCZEŃ    

 • 21.01 - Dzień Babci i Dziadka    
 • 25.01 - Urodziny    
 • Bal karnawałowy   
 • Podsumowanie pór roku  
 • Zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

LUTY    

 • 14.02 - Walentynki    
 • 16.02 - Tłusty czwartek    
 • 26.02 - Dzień Dinozaura    
 • 25.02 - Urodziny 
 • Rodzinne czytanie 

MARZEC    

 • 08.03 - Dzień Kobiet    
 • 20.03 - Udział w spektaklu muzycznym  - Niezwykłe życie podwodnych zwierząt    
 • 28.03 - Urodziny    
 • Śniadanie wielkanocne   
 • Spotkanie z rodzicami dotyczące gotowości do podjęcia nauki szkolnej 
 • Zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
 • Rodzinne czytanie

KWIECIEŃ    

 • 22.04 - Dzień Ziemi    
 • Urodziny    
 • Podsumowanie pór roku  
 • Rodzinne czytanie

MAJ    

 • 2.05 - Dzień Pracy, Flagi i Konstytucji    
 • 26.05 - Dzień Matki    
 • 30.05 - Urodziny    
 • Zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
 • Rodzinne czytanie

CZERWIEC    

 • 01.06 - Dzień Dziecka    
 • 20.06 - Urodziny    
 • 23.06 - Dzień Ojca    
 • Zakończenie roku przedszkolnego  
 • Rodzinne czytanie