Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022:

Przewodnicząca – Pani Katarzyna Badura

Z-ca – Pani Katarzyna Żak

Sekretarz – Pani Iwona Urbańczyk

Skarbnik – Pani Maja Zborowska

 

 

 

—————————————————————————————————————-

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców: 75 8444 0008 0000 0084 6389 0001

 

 

————————————————————————————————————–

 

Kontakt mailowy: radarodzicowps9@gmail.com