Opłaty

 

Pobyt w godzinach realizowania podstawy programowej ( 8.00- 13.00) jest bezpłatny. Koszt pobytu za każdą dodatkową godzinę wynosi 1 zł.

 

Dzienna stawka żywieniowa 6 zł.