Oferta

Przedszkole Samorządowe Nr 9 Im. Jana Brzechwy w Chrzanowie usytuowane jest w wolnostojącym budynku w centrum jednego z osiedli Chrzanowa. Otacza je ogród z wyznaczonymi miejscami do zabawy dla młodszych i starszych, w którym znajduje się sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych oraz dwie piaskownice.

Dzieci mają również miejsce do odpoczynku – zacienione wolnostojącym namiotem. Przedszkole posiada pięć przestronnych sal, każda z nich ma wydzielone części do nauki, zabawy, wypoczynku oraz rozwoju zainteresowań. W jego najbliższym sąsiedztwie znajduje się Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Szarych Szeregów w Chrzanowie z bogatym zapleczem sportowym.

Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat. Nauczyciele dbają o ich wszechstronny rozwój, wspiera ich w tych działaniach nauczyciel-logopeda. Podstawą organizacji działań wspierających jest poznanie potrzeb, możliwości i sytuacji społecznej dzieci w oparciu o prowadzone przez nauczycieli obserwacje, diagnozy, analizy wytworów prac dzieci oraz informacje uzyskiwane od rodziców. Wsparcie dzieci przez nauczycieli w pokonywaniu trudności, rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań dostrzegane jest przez rodziców.

Ważnym elementem tożsamości przedszkola są działania związane z jego patronem oraz budowanie różnorakich kompetencji dzieci w oparciu o aktywności sportowe (zajęcia szachowe i dziecięce praktykowanie jogi). Przedszkolaki corocznie uczestniczą w Festiwalu Kultury Dziecięcej, Sportowej Olimpiadzie Przedszkolaków, obchodach Dni Chrzanowa oraz biorą udział w różnorodnych konkursach.

W ramach Przedszkolnego Koła Krajoznawczego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Drepczące Kaczusie” zainteresowane dzieci uczestniczą w wycieczkach rowerowych i pieszych, wyjazdach na narty i prelekcjach. Organizując zajęcia adaptacyjne, warsztaty, imprezy, spacery, wycieczki i uroczystości nauczyciele przedszkola wykorzystują zaangażowanie rodziców. Rodzice są ważnym elementem procesów decyzyjnych oraz są współuczestnikami działań edukacyjnych.