Grupa IV – Muchomorki

 

„Nie ma czegoś takiego jak zły pomysł, zawsze natomiast istnieje pomysł lepszy.”

C. Samuel Micklus

 

Nauczycielki:

mgr Joanna Dulowska

mgr Justyna Pokrywka

Pani Woźna:

Beata Drabik

Język angielski:

mgr Ewa Wojtaczka

Religia:

mgr Darwina Matuszczak

 

——————————————————————————————————–

 

Tematyka realizowana we wrześniu:

 1. Jestem w przedszkolu
 2. Bezpieczna droga do przedszkola
 3. Jesień w parku i lesie
 4. Jesień w sadzie

 

Kompetencje osiągnięte przez dziecko:

 • rozwija sprawność ruchową poprzez uczestnictwo w zabawach,
 • w sposób kulturalny zwraca się do pracowników przedszkola,
 • odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
 • poprawnie stosuje przyimki: na, pod, za obok,
 • rozpoznaje cyfry 1, 2
 • poprawnie stosuje liczebniki porządkowe,
 • rozpoznaje figury geometryczne: kwadrat, prostokąt, koło, trójkąt
 • nazywa poznane znaki drogowe i wyjaśnia ich znaczenie,
 • klasyfikuje przedmioty ze względu na określone cechy,
 • rozwija percepcję słuchową poprzez rozpoznawanie odgłosów dochodzących z ulicy,
 • zna numery alarmowe 999, 998, 997, 112,
 • rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe poprzez układanie i analizowanie historyjek obrazkowych,
 • rozpoznaje i nazywa drzewa liściaste (dąb, klon, brzoza) oraz iglaste (świerk, sosna)
 • wskazuje oznaki jesieni,
 • porównuje liczebność zbiorów,
 • wymienia mieszkańców lasu,
 • rozpoznaje i nazywa owoce,
 • wyróżnia głoskę „o” w nagłosie.,
 • rozpoznaje literę „o” „O”,
 • wyjaśnia różnicę między sadem a ogrodem.

 

————————————————————-

Tydzień atrakcji w grupie IV

 1. PONIEDZIAŁEK:         Poniedziałkowe prace w ogrodzie
 2. WTOREK:                     Samodzielne przygotowanie posiłków
 3. ŚRODA:                       Tuptusiowe środy
 4. CZWARTEK:             Zabawy Darami Froebla
 5. PIĄTEK:                     Piątkowy poranek filmowy