Grupa IV – Muchomorki

 

„Nie ma czegoś takiego jak zły pomysł, zawsze natomiast istnieje pomysł lepszy.”

C. Samuel Micklus

 

Nauczycielki:

mgr Magdalena Grzyszka

mgr Justyna Pokrywka

Pani Woźna:

Beata Drabik

Język angielski:

mgr Ewa Wojtaczka

Religia:

mgr Darwina Matuszczak

 

——————————————————————————————————–

 

Tematyka realizowana w styczniu:

 1. Zwierzęta zimą
 2. Karnawał
 3. Moja Rodzina
 4. Babcia i Dziadek

 

Kompetencje osiągnięte przez dziecko:

 • rozpoznaje znak graficzny litery „b”, „B”, „s”, „S”;
 • próbuje samodzielnie czytać;
 • wyróżnia pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach;
 • układa zdania z podanym wyrazem;
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • liczy wyrazy w zdaniu;
 • zna znak graficzny cyfry i liczby 7;
 • porównuje liczebność zbiorów;
 • przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • rozpoznaje figury geometryczne;
 • dodaje i odejmuje w zakresie 7;
 • układa i rozwiązuje zadania tekstowe;
 • nazywa zwierzęta żyjące w lesie;
 • wyjaśni co to jest „paśnik”;
 • rozumie konieczność dokarmiania ptaków zimą;
 • rozpoznaje i nazywa niektóre ptaki;
 • zna wygląd i zwyczaje gila;
 • zna kolory podstawowe i ich pochodne;
 • tworzy prace plastyczne z wykorzystaniem różnych materiałów;
 • wycina precyzyjnie i nakleja estetycznie;
 • potrafi wykonać maskę karnawałową i wyciąć potrzebny element;
 • wie, co to jest karnawał;
 • przestrzega zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej;
 • zna nazwy członków rodziny;
 • nazywa stopnie pokrewieństwa;
 • dostrzega i rozumie następstwa zdarzeń;
 • dostrzega potrzebę przekazywania innym miłych informacji;
 • dzieli się swoimi przeżyciami z innymi dziećmi;
 • wie, czym można odmierzać czas, co to jest zegar i do czego służy;
 • wie, jak kiedyś ludzie odmierzali czas;
 • wymieni nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia;
 • samodzielnie wykonuje laurkę;
 • potrafi ocenić postępowanie bohaterów bajki;
 • wie co jest dobre, a co złe w zachowaniu wobec innych;
 • rysuje portrety swoich dziadków;
 • bezpiecznie bawi się na śniegu;
 • zapamiętuje i powtarza kolejne elementy ruchowe.

 

————————————————————-

Tydzień atrakcji w grupie IV

 1. PONIEDZIAŁEK:         Poniedziałkowe prace w ogrodzie
 2. WTOREK:                     Samodzielne przygotowanie posiłków
 3. ŚRODA:                       Tuptusiowe środy
 4. CZWARTEK:             Zabawy Darami Froebla
 5. PIĄTEK:                     Piątkowy poranek filmowy