Grupa II – Jeżyki

 

„Jeśli chcesz być w życiu kreatywny, musisz przestać bać się pomyłek.”

Joseph Chilton Pearce

 

Nauczycielki:

mgr Justyna Piekarczyk

mgr Beata Rochniak

Pani Woźna:

Agata Bolek

Język angielski:

mgr Ewa Wojtaczka

 

————————————————————————————————————

Grupowy e-mail:    gr1ps9chrzanow@gmail.com

————————————————————————————————————

 

Tematyka realizowana we wrześniu:

 1. Ja i  moi koledzy
 2. Nasze przedszkole
 3. Na ulicy
 4. Dary sadu
 5. Dary ogrodu

 

Kompetencje osiągnięte przez dzieci:

 • zna nazwę przedszkola, jego numer, nazwę grupy,
 • stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w sali i na świeżym powietrzu,
 • jest samodzielny w łazience,
 • samodzielnie zdejmuje i zakłada buty,
 • zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie – kodeks przedszkolaka,
 • uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych,
 • w sposób kulturalny zwraca się do osób dorosłych,
 • zwraca się po imieniu do wszystkich dzieci w swojej grupie,
 • zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po ulicy,
 • wie co to przejście dla pieszych, sygnalizacja świetlna i jak się zachować przy zmianie świateł,
 • konstruuje różnorodne budowle z klocków według własnego pomysłu,
 • prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie,
 • doskonali sprawność motoryczną ( szybkość, siłę, skoczność), umiejętność współpracy w grupie podczas     zabaw ruchowych,
 • uczestniczy w tworzeniu kącika przyrody adekwatnie do tematów zajęć,
 • wie co to są owoce i warzywa, gdzie rosną, zna ich walory zdrowotne , potrafi rozróżnić warzywo od owoca,
 • śpiewa piosenki : w grupie i indywidualnie.

 

———————————————————————————————–

Tydzień atrakcji w grupie II

 1. PONIEDZIAŁEK:        Poniedziałkowe prace w ogrodzie
 2. WTOREK:                    Wtorkowy poranek filmowy
 3. ŚRODA:                       Tuptusiowe środy
 4. CZWARTEK:             Samodzielne przygotowanie posiłków
 5. PIĄTEK:                     Zabawy Darami Froebla