Grupa II – Jeżyki

 

„Jeśli chcesz być w życiu kreatywny, musisz przestać bać się pomyłek.”

Joseph Chilton Pearce

 

Nauczycielki:

mgr Justyna Piekarczyk

mgr Beata Rochniak

Pani Woźna:

Agata Bolek

Język angielski:

mgr Ewa Wojtaczka

 

————————————————————————————————————

Grupowy e-mail:    gr1ps9chrzanow@gmail.com

————————————————————————————————————

 

Tematyka realizowana w styczniu:

 1. Prąd elektryczny
 2. Jestem aktorem
 3. Dzień Babci i Dziadka
 4. Zwierzęta zimą

 

Kompetencje osiągnięte przez dziecko:

 • Używa form grzecznościowych.
 • Zna zasady bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi.
 • Zna i nazywa przedmioty potrzebne do utrzymania porządku w domu.
 • Wie, że należy bawić się w dużej odległości od linii wysokiego napięcia.
 • Uważnie słucha muzyki klasycznej.
 • Odtwarza rytmiczne układy.
 • Rozumie pojęcie „teatr”. Wypowiada się nt.  teatru.
 • Odtwarza rytm na instrumentach perkusyjnych. Tworzy melodie.
 • Zna pojęcie rekwizyt.
 • Samodzielnie wykonuje kukiełki.
 • Uczy się wiersza na pamięć.
 • Łączy przedmioty z ich przeznaczeniem.
 • Wypowiada się na dany temat.
 • Wykonuje prezent dla babci i dziadka. Chce sprawić radość bliskim.
 • Recytuje wiersze. Śpiewa piosenki.
 • Wymienia nazwy poznanych ptaków. Rozpoznaje ptaki w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wie, jakie zwierzęta zapadają w sen zimowy.
 • Lepi z plasteliny.
 • Zauważa różnice w wyglądzie i warunkach życia niedźwiedzia polarnego i brunatnego.
 • Samodzielnie wykonuje prace plastyczne.

 

———————————————————————————————–

Tydzień atrakcji w grupie II

 1. PONIEDZIAŁEK:        Poniedziałkowe prace w ogrodzie
 2. WTOREK:                    Wtorkowy poranek filmowy
 3. ŚRODA:                       Tuptusiowe środy
 4. CZWARTEK:             Samodzielne przygotowanie posiłków
 5. PIĄTEK:                     Zabawy Darami Froebla