Grupa II – Jeżyki

 

„Jeśli chcesz być w życiu kreatywny, musisz przestać bać się pomyłek.”

Joseph Chilton Pearce

 

Nauczycielki:

mgr Justyna Piekarczyk

mgr Beata Rochniak

Pani Woźna:

Agata Bolek

Język angielski:

mgr Ewa Wojtaczka

 

————————————————————————————————————

Grupowy e-mail:    gr1ps9chrzanow@gmail.com

————————————————————————————————————

 

Tematyka realizowana w październiku:

 1. Jesień w parku i w lesie
 2. Kolory wokół nas
 3. Co zwierzęta i ptaki robią jesienią
 4.  Wiem co jem i dlatego jestem zdrowy

 

Kompetencje osiągnięte przez dziecko:

 • uczestniczy w swobodnych rozmowach i wypowiada się na forum grupy na temat ilustracji lub wysłuchanego utworu;
 • wie, że dbanie o zdrowie łączy się z właściwym odżywianiem, ruchem, ubieraniem się odpowiednim do pogody;
 • stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu;
 • wie w jaki sposób ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy;
 • orientuje się na kartce papieru, wskazuje górę, dół;
 • wskazuje serce i w odniesieniu do niego stronę prawą i lewą;
 • posługuje się pojęciami: na, nad, pod, obok, wysoko, nisko;
 • klasyfikuje przedmioty według jednej cechy;
 • wyodrębnia pojęcia przeciwstawne;
 • potrafi użyć liczebnika głównego i porządkowego 1;
 • dzieli wyraz na sylaby wyklaskując;
 • uczy się prawidłowo trzymać narzędzia malarskie i pisarskie;
 • odtwarza rytm podany przez nauczyciela;
 • uczestniczy w zabawach ruchowych ;
 • śpiewa piosenki o lesie, parku i zdrowiu w grupie i indywidualnie;
 • uczestniczy w tworzeniu kącika przyrody przynosi dary lasu, parku, sadu (kasztany, żołędzie, owoce, szyszki, liście itp.).

 

———————————————————————————————–

Tydzień atrakcji w grupie II

 1. PONIEDZIAŁEK:        Poniedziałkowe prace w ogrodzie
 2. WTOREK:                    Wtorkowy poranek filmowy
 3. ŚRODA:                       Tuptusiowe środy
 4. CZWARTEK:             Samodzielne przygotowanie posiłków
 5. PIĄTEK:                     Zabawy Darami Froebla