Rekrutacja 2019/2020

 

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Dzieci 6 – letnie (ur. w 2013 r.) mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola składają na kolejny rok szkolny2019/2020 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego – w roku 2019, deklaracje przyjmowane są od 22 do 28 lutego (nie złożenie deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu).

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola muszą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w wybranej przez siebie placówce.

 Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w terminie określonym w Zarządzeniu Nr B.0050.38.2019 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 22 stycznia 2019 roku, tj. w dniach od 1 marca do 29 marca 2019 r.

 

 

Do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza-wzór wniosku o przyjęcie do PS i Oddz Przedsz w SP

Zarz Burmistrza -terminy rekrutacji PS 2019

Zasady rekrutacji do SPOP i PS 2019-2020

Wzory oświadczeń do wniosku o przyjęcie do przedszkola

 

NOWY OBOWIĄZUJĄCY WNIOSEK O PRZYJECIE DO PRZEDSZKOLA!!!

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wzoru wniosku ZMIANA

WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola na rok szk. 2019-2020

klauzula informacyjna