Grupa IV – Misiaki

 

„Nie ma czegoś takiego jak zły pomysł, zawsze natomiast istnieje pomysł lepszy.”

C. Samuel Micklus

 

Nauczycielki:

mgr Ewelina Warzecha

mgr Justyna Pokrywka

Pani Woźna:

Beata Drabik

 

Tematyka realizowana w grudniu:

 1. Świąteczne pocztówki
 2. Zwierzęta zimą
 3. Spotkanie przy wigilijnym stole
 4. Świąteczne zwyczaje

Kompetencje osiągnięte przez dzieci:

 • Opowiadają o swoich doświadczeniach związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Wiedzą, w jak sposób komunikowano się dawniej, a jak dziś.
 • Uczestniczą aktywnie w różnorodnych akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
 • Wiedzą, jakie zmiany zachodzą w środowisku przyrodniczym  w związku ze zmiana pory roku.
 • Znają głoski „k”, „u” i odwzorują je wg wzoru.
 • Wiedzą, na czym polega praca w urzędzie pocztowym.
 • Używają słów i zwrotów: najpierw, na początku, później, kolejno, na koniec, na zakończenie…
 • Orientują się w schemacie własnego ciała, określają prawą i lewą rękę.
 • Znają pojęcia związane z pracą leśnika.
 • Wykonują ozdoby choinkowe.
 • Rozpoznają i nazywają emocje, pokazują je przy pomocy gestów i mimiki.
 • Śpiewają piosenki o tematyce świątecznej, kolędy i pastorałki.
 • Znają tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia.

 

Tydzień atrakcji w grupie IV

 1. PONIEDZIAŁEK:         Poniedziałkowe prace w ogrodzie
 2. WTOREK:                     Samodzielne przygotowanie posiłków
 3. ŚRODA:                       Tuptusiowe środy
 4. CZWARTEK:             Zabawy Darami Froebla
 5. PIĄTEK:                     Piątkowy poranek filmowy