Grupa IV – Misiaki

 

„Nie ma czegoś takiego jak zły pomysł, zawsze natomiast istnieje pomysł lepszy.”

C. Samuel Micklus

 

Nauczycielki:

mgr Ewelina Warzecha

mgr Justyna Pokrywka

Pani Woźna:

Beata Drabik

 

Tematyka realizowana w styczniu:

 1. Skok w Nowy Rok
 2. Wszędzie biało
 3. Babcia i Dziadek
 4. Zimowe zabawy

Kompetencje osiągnięte przez dzieci:

 • Potrafią wskazać charakterystyczne cechy pór roku.
 • Dostrzegą następstwo pór roku, miesięcy i dni tygodnia.
 • Posługują się nazwami dni tygodnia i miesięcy.
 • Znają zasady działania zegara i termometru.
 • Umieją wyjaśnić zmiany w stanie skupienia wody.
 • Potrafią wymienić fizyczne właściwości wody, lodu i śniegu.
 • Potrafią dokonać analizy głoskowej prostych wyrazów.
 • Rozpoznają i nazywają znaki graficzne liter p, P , b, B,  s, S.
 • Potrafią określić liczebność elementów w zbiorze od 1-5.
 • Potrafią namalować portret babci i dziadka.
 • Aktywnie uczestniczą w przygotowaniach do przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka, odgrywają przydzielone im role.

 

Tydzień atrakcji w grupie IV

 1. PONIEDZIAŁEK:         Poniedziałkowe prace w ogrodzie
 2. WTOREK:                     Samodzielne przygotowanie posiłków
 3. ŚRODA:                       Tuptusiowe środy
 4. CZWARTEK:             Zabawy Darami Froebla
 5. PIĄTEK:                     Piątkowy poranek filmowy