Grupa I – Jeżyki

 

„Cokolwiek umysł ludzki jest w stanie wymyślić i w co uwierzyć, może też osiągnąć.”

              Napoleon Hill

 

Nauczycielki:

mgr Beata Rochniak

mgr Justyna Piekarczyk

Pani Woźna:

Agata Bolek

 

Tematyka realizowana w styczniu:

 1. Przez okrągły rok
 2. Biało dookoła
 3. Babcia i dziadek
 4. Lubimy zimę

Kompetencje osiągnięte przez dziecko:

 • Buduje wypowiedź na temat pór roku w oparciu o ilustracje, teksty literackie, własne doświadczenia.
 • Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na temat ich treści.
 • Zna imiona kolegów i koleżanek.
 • Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy.
 • Zna stany skupienia wody.
 • Wie jak zdrowo spędzać czas – zna zimowe sporty.
 • Kontynuuje rozpoczęty rytm dwuelementowy.
 • Potrafi użyć liczebnika głównego i porządkowego 1,2,3.
 • Konstruuje różnorodne budowle przestrzenne z klocków według własnego pomysłu.
 • Uczestniczy w zabawach tanecznych, ruchowych i ruchowo- naśladowczych.
 • Śpiewa piosenki, recytuje wiersze w grupie i indywidualnie.
 • Uczestniczy w Dniu Babci i Dziadka, śpiewa piosenki, recytuje wiersze, wręcza prezent, składa życzenia.

 

Tydzień atrakcji w grupie I
 1. PONIEDZIAŁEK:        Poniedziałkowy poranek filmowy
 2. WTOREK:                      Tuptusiowe wtorki
 3. ŚRODA:                          Zabawy Darami Froebla
 4. CZWARTEK:                Samodzielne przygotowanie posiłków
 5. PIĄTEK:                         Piątkowe prace w ogrodzie